h1

Dende as Comisións de Docencia da EOXI de Lugo, Cervo e Monforte temos a satisfacción de presentar os Boletíns de LugoForma, boletíns dedicados á docencia, realizados dentro dos proxectos de innovación do Nodo de Innovación de Lugo, Cervo e Monforte de 2016, por e para todos os profesionales da organización.

 

Trátase de Boletíns informativos e divulgativos que abordarán os temas relacionados ca docencia e formación en todo o seu continuum, dende os estudiantes de calquera profesión, residentes, formación de postgrao e doctorado, e formación continuada, e dirixido a toda a organización e todas as categorías profesionales, disciplinas e especialidades.

 

O seu obxectivo principal é desenrolar un sistema sanitario que fomente a docencia como unha línea de traballo integrada na actividade diaria dos seus profesionais, co fin último de mellorar a asistencia sanitaria.

 

Este proxecto enmárcase dentro da Estratexia Sergas 2014, a docencia forma parte dos seus valores e do obxectivo 3 da Estratexia, denominado “definir unha política de persoal alineada con as necesidades do sistema e dos profesionais”. Desenrola na sua línea 3.4 a excelencia docente.

 

Por en valor a docencia, dentro do noso sistema sanitario, farános mellores profesionais. Todos temos moito que aprender e moito que ensinar, participa con nos neste vehículo de transmisión do coñecemento.

 

Estamos abiertos as tuas suxerencias, e esperando os teus artículos, fotos de actividades docentes e todo aquelo que queiras compartir co resto dos traballadores de esta EOXI. Podes envialo a EOXIlugo.comision.Docencia@sergas.es

 

Documentos relacionados Documentos relacionados