h1

Para facilitar a súa estadía no hospital, elaborouse esta guía, na que vostede atopará recollidas unha serie de indicacións e normas do centro, que esperamos lle sexan de axuda durante o tempo que permaneza hospitalizado.

Estamos á súa enteira disposición para resolver calquera dúbida que lle poda xurdir e para axudarlle en todo o que precise.