h1

Os profesionais del Hospital Lucus Augusti que atenden a persoas que sufriron un dano cerebral adquirido teñen por obxectivo que estas persoas consigan a súa maior recuperación funcional e autonomía.


O dano cerebral é moi diverso e maniféstase con distintas alteracións que afectan ao día a día destas persoas.


Co fin de responder a os interrogantes máis frecuentes que os pacientes e as súas familias presentan, os profesionais del Servizo de Rehabilitación en colaboración con Traballo social, Humanización e a Asociación de Dano Cerebral lucense (ADACE) organizamos este primeiro ciclo de charlas.


29 MARZO: 16:00 horas - HULA, Sala de rehabilitación


Volver a conducir tras un Daño Cerebral


​D. Ángel Álvarez Martínez  - Jefe Provincial de la Delegación Provincial de Tráfico19 ABRIL 


Comunicación y Deglución en Daño Cerebral Adquirido (DCA)


Da. Sabela Veiga Somoza - Logopeda Asociación Adace Lugo10 MAYO


Recuperar la autonomía tras un Daño Cerebral Adquirido (DCA)


Da. Rebeca Huerta Mareca  Da.  Irene Méndez Yáñez - Terapeutas Ocupacionales, Grupo de Neurorrehabilitación


Los pacientes que han sufrido un daño cerebral y acuden al servicio de rehabilitación en su gran mayoría tienen una pérdida de la independencia en las actividades cotidianas. Como volver a desempeñar estas actividades y como conseguir la máxima recuperación genera desasosiego en los pacientes y sus familiares, en esta charla intentaremos exponer que nos dice la evidencia científica actual para conseguir estos objetivos y desarrollar todas las destrezas posibles.14 JUNIO


El movimiento es vida


Divina Amor Ozores, Teresa Gómez Díaz, Pilar García Lamas y Sandra Blanco López - Fisioterapeutas

Grupo de Neurorrehabilitación25 OCTUBRE, 13:30


Apoyos sociales ante el DCA


Dª Isabel Sánchez Fernández, Dª Tania Moure Eiriz - Trabajadoras Sociales Grupo de  Neurorrehabilitación