h1

 

Na súa concepción actual a Especialidade de Hematología e Hemoterapia está constituída por catro facetas intimamente relacionadas: clínica hematolóxica, morfoloxía e bioloxía hematolóxica, hemostasia e trombosis e inmunohematoloxía e medicamento transfusional.


Os motivos polos que esta especialidade é unha das disciplinas médicas que máis progresou en coñecemento e tecnoloxía nas últimas décadas radican na integración de coñecementos biolóxicos e clínicos, que permitiron unha mellor comprensión dos mecanismos de enfermar, facilitando o desenvolvemento de pautas máis adecuadas de actuación clínica.


Todo iso contribuíu a que a Hematología e Hemoterapia alcanzase un grao notable de madurez e xustifica a súa permanencia no futuro como unha especialidade integrada, sendo este o marco idóneo para a formación global dos futuros especialistas.


Nos últimos anos producíronse continuos avances que xeraron unha gran incorporación de coñecementos, tanto de conceptos básicos como de técnicas de laboratorio. Todo iso incrementou de maneira substancial o corpo de doutrina da especialidade, incorporando novas áreas tales como a citometría, a citogenética, ou a bioloxía molecular. 


Así mesmo desenvolvéronse técnicas terapéuticas moi complexas, como o transplante de medula ósea. Estes avances requiren aprendizaxes moi específicas para o seu adecuado desenvolvemento e funcionamento.


Na elaboración deste programa tamén resulta imperativo considerar os cambios que se operaron na sanidade do noso país e os derivados da contorna común europeo.


Cabe destacar a crecente informatización e automatización dos laboratorios, o manexo informático de datos clínicos, o incremento da asistencia hematológica extrahospitalaria, a interrelación con outras especialidades, a necesidade de establecer controis rigorosos de calidade e unha maior autonomía de xestión.


Estes e outros novos aspectos, determinaron modificacións moi importantes que obrigan a cambios de formulacións na formación dos futuros especialistas de Hematología e Hemoterapia, que deberán estar profesionalmente capacitados para exercer a especialidade nos diferentes ámbitos asistenciais tanto de asistencia primaria como hospitalaria.


Os logros alcanzados son o mellor aval para unha especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia integrada. A adaptación aos continuos avances nos contidos clínicos, diagnósticos e terapéuticos confire a esta especialidade un futuro esperanzador e son os que lle proporcionan a súa maior fortaleza.


Así mesmo considérase que, para garantir un adecuado proceso formativo, é clave a actualización dos requisitos da acreditación docente dos Servizos e a planificación de auditorías periódicas que garantan o cumprimento do presente programa de formación.


En este mesmo sentido, e como aval dunha adecuada adquisición de coñecementos, habilidades e actitudes, considérase importante a posta en marcha dunha avaliación final dos residentes.

 

Incrementar e profundar nas actividades asistenciais e de investigación e de investigación nunha das áreas da Hematoloxía, son outros obxectivos cuxo cumprimento pleno requirirá unha futura formulación sobre o posible incremento do período formativo.

 

Documentos relacionados Documentos relacionados