h1

Atención pediátrica

- Vacinacións infantís de 0 a 14 anos

- Programa do neno sano:

                      - revisións de 0 a 23 meses

                      - revisións de 2 a 5 anos

                      - revisións de 6 a 14 anos

                      - educación para a saúde

                      - saúde bucodental

Atención a muller

- Captación e valoración da muller embarazada

                     - seguimento da muller embarazada

                     - preparación ao parto

                     - visita no primeiro mes postparto 

- Información e seguimento de métodos anticonceptivos

- Vacinación da rubéola

- Diagnóstico precoz do cancro de cérviz

- Diagnóstico precoz do cancro endometrio

- Diagnóstico precoz do cancro de mama

- Atención á muller no climaterio

 

Atención ao adulto e aos anciáns

- Vacinacións (gripe, tétanos, hepatite «b» a grupos de risco)

- Prevención de enfermidades cardiovasculares

- Atención a pacientes crónicos: hipertensión arterial

- Atención a pacientes crónicos: diabete

- Atención a pacientes crónicos: EPOC

- Atención a pacientes crónicos: obesidade

- Atención a pacientes crónicos: hipercolesterolemia

- Atención a pacientes con VIH-SIDA

- Educación para a saúde a grupos de pacientes crónicos: diabete

- Educación para a saúde a outros grupos

- Atención domiciliaria a pacientes inmobilizados

- Atención a pacientes terminais

- Atención ao consumidor excesivo de alcohol

- Prevención e detección de problemas no ancián

- Cirurxía menor en atención primaria

- Atención á mocidade

Fisioterapia

- Tratamentos fisioterápicos básicos

Atención a saúde bucodental

- Poboación infantil de 0 a 14 anos:

                           - información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental

                           - detección precoz da mala oclusión

                           - aplicación profesional tópica de flúor

                           - colocación de selados en fisuras

                           - obturación de carie simple en dentes permanentes

- Adultos e grupos de risco:

                           - información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental

                           - exploración preventiva da cavidade oral

- Xestantes:

                           - exploracións preventivas da cavidade oral

                           - educación para a saúde bucodental

                           - limpeza con ultrasóns

- poboación xeral:

                            - tratamento dos procesos agudos odontolóxicos e das urxencias

Atención a saúde mental

- Tratamentos psicoterapéuticos

Traballo social