h1

 
8:00 – 8:45 Entrega de documentación.

8:45 – 9:00 Acto de apertura.

9:00 – 9:45 Conferencia Inaugural. Soñando con un Hospital Optimista.
Florent Amión. Director Vygon España.

Presenta: M.ª Jesús Pérez Taboada. Directora de Procesos de Enfermería da EOXI de Lugo, Cervo e Monforte.

9:45 – 10:50 Mesa de Comunicacións: INNOVAR.

Modera: Lucía Vázquez Cancela. Supervisora Unidade de Obstetricia-Tocoloxía
do HULA.

- Ventilación mecánica no invasiva.
Monserrat Rguez. Cumbraos. Enfermeira da Unidade de Neonatos do HULA
M.ª Teresa Rguez. Cumbraos. Enfermeira Unidade de Hospitalización de Neumoloxía do HULA.

- Más allá de la Litotomía: ayudando a parir.
Cristina Ouro Núñez. Matrona Supervisora do Servicio de Partos do HULA.

- El Servicio de Anatomía Patológica: un gran desconocido. 
Ana María Rodríguez Fernández.Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico do HULA.

- Puesta en marcha del Equipo de Terapia Intravenosa en el HULA: Primeros resultados.
Belén Conde Estévez y M.ª Jesús Fuentes Castiñeira. Enfermeiras do ETI. Hospital de Día Onco-Hematolóxico do HULA.

10:50-11:00 Entrega do premio ao CARTEL GAÑADOR das III Xornadas de Enfermería.

11:00 -11:30 Descanso/Café.

11:30 – 13:20 Mesa Redonda: HUMANIZAR.
Modera: Mº José Rego Docando. Enfermeira. Supervisora da Área de Recursos Materiais do HULA.

- Terapia con perros en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana en el CHUAC.
Adriana Avila Álvarez. Profesora do Departamento de Ciencias da Saúde UDC. Coordinadora Unidade de Investigación en Terapia Ocupacional en
Intervencións no Farmacolóxicas.

- Humaniza, Descubre y Avanza.
Juan Carlos Berdeal Narciso.Subdirector de Enfermaría de Procesos Maternoinfantils, Atenció Ambulatória i Serveis Centrals. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca.

- ACOPROS : Los beneficios de colaborar.
Santiago Regueiro García. Responsable do Servizo de Logopedia ( Asociación Coruñesa de Promoción al Sordo y a sus Familias)

- Obra Social A Caixa.
Antonino García Creo. Coordinador de Voluntariado Obra Social A Caixa

- Proyectos de Humanización HULA.
Gloria Enríquez Sanjurjo. Supervisora Humanización da EOXI.

13:20-13:30 Vídeo: “ Humanizar es dar...más”.

13:30 – 14:30 Clown Conclusiones: Fundación Theodora.

14:30 Peche da Xornada.

Documentos relacionados Documentos relacionados