h1

DENOMINACIÓN DO PROXECTO SUBVENCIONADO:

OBRA PARA INSTALAR UNHA CALDEIRA DE BIOMASA PARA COMBUSTIBLE DE PELLETS NO CENTRO DE SAÚDE DE POBRA DO BROLLÓN, DEPENDENTE DA EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE.
EXPEDIENTE CM-EIL1-16-047.

OBXECTIVO:

“CONSEGUIR UNHA ECONOMÍA MÁIS LIMPA E SOSTIBLE”